สำนักงานใหญ่

เลขที่ 252/109(ซี) อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00-17.30 น.
โทร: +66(0)2 026-3451
แฟกซ์: +66(0)2 026-3452

Chonburi business unit

เลขที่ 700/754, 700/756 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา 08.00-17.00 น.
โทร: +66(0)3 818-5153
แฟกซ์: +66(0)3 818-5156

Saraburi business unit

ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Facebook: N15 Technology

แบบฟอร์มการติดต่อ