2557

– ก่อตั้ง บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท

– ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (AFS) ในการให้บริการคัดแยกและกำจัดขยะที่ได้รับจากกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี

2564

– บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ลงนามเข้าซื้อกิจการ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด

– คณะกรรมการบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ในจังหวัดสระบุรี

2565

บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 185 ล้านบาท