กำลังการผลิตติดตั้ง: 300,000 ตันต่อปี


ภาพโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF