Saraburi business unit

  • เปิดดำเนินการในเดือนมกราคม 2566
  • ที่ตั้ง: ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
  • กำลังการผลิตติดตั้ง: 300,000 ตันต่อปี

ประเภท RDF ที่ผลิต

RDF 5 cm premium

RDF 5 cm

RDF 10 com