กำลังการผลิตติดตั้ง: 53,000 ตันต่อปี


ภาพโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF